Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - Braderij Burcht - 6 mei 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 maart 2018 toelating verleent aan VZW Zwinkelmanagement om de kramen/standen van de braderij Burcht te kunnen plaatsen op zondag 6 mei 2018 van 10.00 tot 22.00 u..

Het college gaat akkoord met de tijdelijke verkeersmaatregelen:
Verkeersvrij en parkeervrij

zondag 6 mei 2018 van 10.00 u. tot 22.00 u.

  • Kaaiplein vanaf de Antwerpsesteenweg tot de Dorpstraat
  • Dorpstraat en Kerkplein (ook parkeervakken tegenover OC 't Waaigat) volledig
  • Pastoor Coplaan tussen de Dorpstraat en huisnummer 250
  • Heirbaan tot de Kampstraat

Stilstaan - en parkeerverbod

zondag 6 mei 2018 van 10.00 u. tot 22.00 u.

Kerkplein: volledig

Dorpstraat: volledig

Heirbaan: tussen kruispunt met Vrijheidstraat en Kampstraat : volledig

Pastoor Coplaan: kruispunt met Kloosterstraat en Pastoor Coplaan 250

Kapelstraat: van Dorpstraat tot nummer 2 (2 parkeerplaatsen waaronder 1 voor mindervalide)

Vrijheidstraat: van Dorpstraat tot huisnummer 4

Kampstraat: van de Heirbaan tot Reynerslaan

Reynerslaan: van Kampstraat tot huisnummer 22

Reynerslaan: van Kampstraat tot huisnummer 37

De organisator zorgt ervoor dat het Kerkplein tegen maandagmorgen 7 mei 06.00 u. terug beschikbaar is voor de standhouders van de maandagmarkt.

Het voorziene verkeersverbod geldt niet voor de voertuigen van hulpdiensten, zoals zieken-, brandweer-, en politievoertuigen, alsmede voor de voertuigen van dringend opgeroepen geneesheren.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 28 maart 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken