Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - Buitenspeeldag 19 september

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 juli 2020 toelating verleent aan de dienst jeugd voor het organiseren van de Buitenspeeldag op zaterdag 19 september 2020, mits de op dat moment geldende voorschriften in het kader van het coronavirus gevolgd worden.

De sport- en jeugddienst verwacht over de hele duur van het evenement 1600 bezoekers waarvan meer dan 500 kinderen en volwassenen op hetzelfde moment. Er worden meer dan 500 kinderen verwacht onder de 10 jaar die niet door volwassenen worden begeleid. De voorbereidingen starten op donderdag 17 september 2020 vanaf 13.00 uur en het einde van de opruim is voorzien op zaterdag 19 september 2020 om 20.00 uur.

Het college gaat akkoord met de tijdelijke verkeersmaatregelen:

  • Plaatsen van tijdelijke inrichtingen op openbare wegen en pleinen. 
  • Het parkeer- en verkeersvrij maken op 19 september van de Kerkstraat vanaf de Seefhoeklaan van 10.00 tot 18.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 8 juli 2020.