Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - Jaarmarktkermis van 3 tem 5 oktober

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 augustus 2020 toelating verleent voor het organiseren van de jaarmarktkermis van 3 tem 5 oktober 2020, mits de op dat moment geldende voorschriften in het kader van het coronavirus gevolgd worden.

Het college gaat akkoord met de tijdelijke verkeersmaatregelen:

Volledig parkeer- en verkeersvrij maken van woensdag 30 september 2020 16:00 uur tot dinsdag 6 oktober 2020 06:00 uur:

- Parking 1 Richard Orlentstraat

- Richard Orlentstraat vanaf het kruispunt met de Kerkhofstraat tot aan het kruispunt met de N70

- Michel Vergauwenstraat volledig

- plein rond kerk Zwijndrecht

Dit werd bekendgemaakt op de website op 30 juni 2020.