Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - Pizzafeest Kinderopvang Kozze 13 april 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2018 toelating verleent aan Kinderopvang Kozze voor het organiseren van een "Pizzafeest" dd. 13 april 2018.

Het college gaat akkoord met de tijdelijke verkeersmaatregelen: een gedeelte van de Stijn Streuvelsstraat tussen kruispunt met Pastoor Coplaan en Ernest Claesstraat hiervoor parkeer- en verkeersvrij maken en dit van 7.00 uur tot 17.00 uur voor het plaatsen van springkastelen.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 14 maart 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken