Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - Saxofoonorkest, braderij/kermis, zondag 17 juni 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2018 toelating verleent aan het Saxofoonorkest van Zwijndrecht om een terras te plaatsen voor hun lokaal naar aanleiding van de braderij/kermis op zondag 17 juni 2018. 

Het college gaat akkoord met de tijdelijke verkeersmaatregelen: de drie parkeerplaatsen t.h.v. hun lokaal, alsook de 3 aanpalende parkeerplaatsen (richting park) parkeer- en verkeersvrij te maken op 17 juni 2018 van 10.00 tot 23.30 uur. 

Dit werd bekendgemaakt op de website op 14 maart 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken