Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - Saxofoonorkest, openluchtconcert en barbecue op zondag 20 mei 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2018 toelating verleent aan het Saxofoonorkest van Zwijndrecht voor hun jaarlijks gratis openluchtconcert met aansluitend een barbecue voor hun lokaal, Michel Vergauwenstraat 5 op zondag 20 mei 2018.

Het college gaat akkoord met de tijdelijke verkeersmaatregelen: de 3 parkeerplaatsen voor hun lokaal, alsook de 3 aanpalende parkeerplaatsen (richting park) parkeer- en verkeersvrij te maken dd. 20 mei 2018 van 8.00 tot 24.00 uur voor het plaatsen van een tent, barbecue en een terras.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 14 maart 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken