Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - Saxofoonorkest, Sint-Ceciliafeest op zaterdag 17 november 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2018 toelating verleent aan het Saxofoonorkest van Zwijndrecht voor hun jaarlijks Sint-Ceciliafeest in hun lokaal, Michel Vergauwenstraat 5 op zaterdag 17 november 2018.

Het college gaat akkoord met de tijdelijke verkeersmaatregelen: 3 parkeerplaatsen t.h.v. Michel Vergauwenstraat 5 (voor hun lokaal) parkeer- en verkeersvrij te maken voor het plaatsen van een tent, voor de traiteur en dit van 14.00 tot 24.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 14 maart 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken