Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - schoolfeest lagere school De Krinkel

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 april 2018 toelating verleent aan lagere school De Krinkel voor het schoolfeest op 16 juni 2018. 

Het college gaat akkoord met volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:
een gedeelte van de Schoolstraat als speelstraat gebruiken (deel tussen Dorp Oost tot aan de peutertuin) en dit van 9.30 uur tot 18.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 18 april 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

 

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken