Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - Straatbarbecue Graaf van Hoornlaan - 29 augustus

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 juni 2020 toelating verleent aan straatcomité Graaf van Hoornlaan voor het organiseren van hun jaarlijkse barbecue voor de bewoners van de straat op zaterdag 29 augustus 2020, mits de op dat moment geldende voorschriften in het kader van het coronavirus gevolgd worden.

Het straatfeest start om 16.00 uur en zal doorgaan tot 01.00 uur. De voorbereidingen starten 29 augustus 2020 om 14.00 uur. Het einde van de opruimwerken wordt voorzien op 30 augustus om 12.00 uur.

Het college gaat akkoord met de tijdelijke verkeersmaatregelen: de Graaf van Hoornlaan parkeer- en verkeersvrij makenĀ 

Dit werd bekendgemaakt op de website op 30 juni 2020.