Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel- Wijkcomité Waterbos - barbecue op 8 juli 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 maart 2018 toelating verleent aan wijkcomité Waterbos voor het organiseren van een barbecue op 8 juli 2018.

Het college gaat akkoord met de tijdelijke verkeersmaatregelen: enkel de ingang Nieuwlandstraat tijdelijk afgesloten (uitgezonderd plaatselijk verkeer), en dit van zondag 8 juli 2018 - 14.00 uur tot maandag 9 juli 2018 - 1.00 uur voor het plaatsen van barbecues, tafels, stoelen en eventueel een springkasteel. 

Dit werd bekendgemaakt op de website op 7 maart 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken