Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - ZWAT vzw, jaarlijkse barbecue, 15 september 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2018 toelating verleent aan Atletiek Vereniging ZWAT vzw voor hun jaarlijkse barbecue op de parking voor cafetaria De Wallen op zaterdag 15 september 2018.

Het college gaat akkoord met de tijdelijke verkeersmaatregelen: de parking hiervoor gedeeltelijk parkeer- en verkeersvrij te maken voor het plaatsen van tent, tafels, stoelen en 2 barbecues en dit van 9.00 tot 23.30 uur.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 14 maart 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken