Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - barbecue Poldervrienden op 30 juni 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 mei 2018 toelating verleent aan straatcomité "De Poldervrienden" voor het organiseren van een barbecue voor de bewoners op zaterdag 30 juni 2018. 

Het college gaat akkoord met volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

een gedeelte van de Polderstraat volgens signalisatieschema van de politie parkeer- en verkeersvrij maken en dit van zaterdag 30 juni 2018 - 12.00 uur tot zondag 1 juli 2018 - 12.00 uur voor het plaatsen van een tent en springkasteel op de openbare weg. 

Dit werd bekendgemaakt op de website op 9 mei 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken