Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - Braderij Zwijndrecht op 17 juni 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2018 toelating verleent voor het organiseren van de braderij Zwijndrecht op 17 juni 2018 mits het naleven van het advies van de politie en de voorwaarden van de Brandweer Zone Antwerpen op basis van de geplande programmatie en het goedgekeurde inrichtingsplan van de voorbije jaren. 

Het college gaat akkoord met volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

Verkeers- en parkeervrij:

Statiestraat vanaf het kruispunt met de N70 tot aan het kruispunt met Fortlaan/Laarstraat van 11:00 u. tot 21.00 u.

Regenbooglaan van 9 u. tot 21:00 u. vanaf het kruispunt met de Statiestraat tot aan Regenbooglaan nr. 12 (garage oud postgebouw). 

Dit werd bekendgemaakt op de website op 3 mei 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken