Bekendmaking: Tijdelijke verkeersmaatregel - Spaanse zondag op 27 mei 2018

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2018 toelating verleent tot het organiseren van de Spaanse zondag op 27 mei 2018, aan Nico Maes, zaakvoerder van de bvba Marbella Snoepsalons, Michel Vergauwenstraat 1, Zwijndrecht. 

Het college gaat akkoord met volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

Zondag 27 mei 2018 van 10.00 tot 24.00 uur

Parkeer-en stilstandverbod

Michel Vergauwenstraat: parkeerplaatsen van nummer 1 tot 6 

Afsluiting rijbaan over de volledige breedte

kerkplein Zwijndrecht na de parkings voor personen met een beperking

Michel Vergauwenstraat tussen de nummers 5 en 6 . 

Dit werd bekendgemaakt op de website op 3 mei 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken