Bekendmaking vergunning na beroep - Hoek Heidestraat - Lindenstraat

Dossiernummer
Dossier SV2017/0189

Gegevens van de aanvrager:
Roofcleaners Dorp West 86 2070 Zwijndrecht

Gegevens van het perceel
Hoek Heidestraat-Lindenstraat 2070 Zwijndrecht 1ste afdeling, sectie B, perceel 649N-T, 650S

Onderwerp van de aanvraag
Het bouwen van een meergezinswoning met 2 wooneenheden. Op 24 mei 2018 heeft de deputatie van het provinciebestuur Antwerpen het beroep van de aanvrager tegen het besluit van de beslissing van het college van 20 februari 2018 ingewilligd. De werken kunnen overeenkomstig de voorwaarden uitgevoerd worden. Iedereen kan deze beslissing inkijken op de dienst ruimtelijke ordening, Laarstraat 90 tijdens de openingsuren (na het maken van een afspraak). Onder bepaalde voorwaarden kunnen derden beroep instellen tegen deze beslissing.

Datum van de aanplakking: 26 juli 2018
Het beroepschrift moet worden verstuurd binnen 30 dagen na deze datum. Om ontvankelijk te zijn moet bij het beroepschrift het bewijs van betaling van de dossiervergoeding gevoegd zijn.