Bekendmaking vergunning na beroep - Sparrenlaan 38

Dossiernummer
Dossier SV2017/0177

Gegevens van de aanvrager:
Johan Maes Dorp West 99 2070 Zwijndrecht

Gegevens van het perceel Sparrenlaan 38 2070 Zwijndrecht 2e afdeling, sectie A, perceel 9D4

Onderwerp van de aanvraag
Het oprichten van een eengezinswoning in half open bebouwing en het oprichten van een vrijstaand tuinhuis.

Op 21 juni 2018 heeft de deputatie van het provinciebestuur Antwerpen het beroep van de aanvrager tegen het besluit van de beslissing van het college van 20 februari 2018 voorwaardelijk ingewilligd. De werken kunnen overeenkomstig de voorwaarden uitgevoerd worden. Iedereen kan deze beslissing inkijken op de dienst ruimtelijke ordening, Laarstraat 90 tijdens de openingsuren (na het maken van een afspraak). Onder bepaalde voorwaarden kunnen derden beroep instellen tegen deze beslissing.

Datum van de aanplakking: 23 juli 2018
Het beroepschrift moet worden verstuurd binnen 30 dagen na deze datum. Om ontvankelijk te zijn moet bij het beroepschrift het bewijs van betaling van de dossiervergoeding gevoegd zijn.