Bekendmaking verkavelingsaanvraag: Kapellenkouter

Dossiernummer:
VK2017/001


Het gemeentebestuur deelt mee dat door Theofiel Geldof, met als adres Shondstraat 42 te
9170 Sint-Gillis-Waas een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend bij
de gemeente Zwijndrecht.


De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres KAPELLENKOUTER en met
als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A, perceel 420N2
Het betreft een verkavelingsvergunning reguliere procedure, die strekt tot een nieuwe
verkaveling.


Het betreft een verkaveling voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of
verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt.
Het betreft een

aanvraag van een verkavelingsvergunning

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen worden ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen, hetzij schriftelijk (adres: Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht),
hetzij digitaal (via ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be), uiterlijk 5 januari 2018 tijdens de
openingsuren.


De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het
gemeentebestuur op de dienst Ruimtelijke Ordening, Laarstraat 90 (van 7 december 2017 t.e.m. 5 januari 2018 tijdens de openingsuren)

Te Zwijndrecht, 29 november 2017