Bekendmaking voorlopige vaststelling van het rooilijnplan “Verstocktstraat”

BERICHT

De gemeenteraad van Zwijndrecht ging in zitting van 16 februari 2023 over tot de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan “Verstocktstraat”, zoals opgemaakt door studiebureau Jouret op 30 november 2022.

Een rooilijnplan is een plan dat de grens vastlegt tussen het privaat en het openbaar domein. Er zijn geen onteigeningen in het kader van dit rooilijnplan.

Hierbij wordt eenieder in kennis gesteld dat een openbaar onderzoek wordt georganiseerd van maandag 13 maart 2023 tot en met dinsdag 11 april 2023

Het gemeenteraadsbesluit en het rooilijnplan zijn ter inzage op het gemeentehuis van Zwijndrecht, Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht. Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.zwijndrecht.be onder “bekendmakingen”.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd. Adresgegevens:

Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht of ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 Zwijndrecht, 28 februari 2023

Bij bevel,

De gemeentesecretaris, De burgemeester

Ilse Weynants Andre Van de Vyver