Bekijk het ontwerp Beleidsplan Ruimte

De ontwerpversie van het Beleidsplan Ruimte Zwijndrecht en plan-milieueffectenrapport is klaar. Dit is meteen je laatste kans om te reageren.

Bekijk het Beleidsplan Ruimte

Hoe reageer je?

Je kunt schriftelijk reageren op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte Zwijndrecht en het ontwerp-plan-MER vanaf 17 januari tot en met 17 april 2023 via:

  • E-mail aan GBR@zwijndrecht.be
  • Aangetekend schrijven aan Gemeentebestuur Zwijndrecht t.a.v. dienst Ruimtelijke Ordening, Binnenplein 1, 2070 ZWIJNDRECHT
  • Geef het af:
    • in het gemeentehuis tijdens de openingsuren
    • tijdens het infomoment op dinsdag 7 februari

Kom naar de infomarkt

We organiseren een infomoment in OC ’t Waaigat op dinsdag 7 februari 2023. Kom tussen 16.30 en 21.30 u. naar de infomarkt en ga in gesprek met het gemeentebestuur en het studiebureau. Om 17 u. en om 20 u. kun je een lezing (60 minuten) volgen over de inhoud van het ontwerp Beleidsplan Ruimte Zwijndrecht. Inschrijven is niet nodig.

Gepubliceerd op vrijdag 13 januari 2023 8.57 u.