B: Belastingreglement op het vervoer van personen met politievoertuig

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat de gemeenteraad in zitting van 24 januari 2019 onderstaand reglement heeft goedgekeurd: Belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig. Het reglement treedt in werking op 11 februari 2019 en eindigt op 31 december 2019. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 30 januari 2019.

Het reglement ligt ter inzage op de Financiedienst. 

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken