Oproep: denk mee over nieuw beleidsplan Ruimte

Ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of 'GRS' dateert van 2001. Na bijna 20 jaar is het beleidsplan aan herziening toe. Denk gerust mee want als inwoner ben je ervaringsdeskundige over onze ruimte. Een open vraag bijvoorbeeld is waar we bijkomende woningen bij voorkeur inplannen?

Het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan is een waardevol document als leidraad bij ruimtelijke plannen en acties op ons grondgebied. Toch is dit beleidsplan aan herziening toe, want zowel op het terrein als in de geesten is er één en ander veranderd.

Nieuwe uitdagingen

Twintig jaar geleden was tram 3 nog niet doorgetrokken. De derde Scheldekruising moest nog vele waters doorzwemmen. Grootstedelijk Gebied Antwerpen, waartoe Zwijndrecht vandaag behoort, was nog niet afgebakend. En een aantal belangrijke woonuitbreidingsgebieden waren op het gewestplan nog niet ingevuld.

Daarnaast zijn er ook heel wat nieuwe uitdagingen. Hoe behouden we ons 'dorpse' karakter in de schaduw van de stad? Hoe versterken we onze kernen en bewaren we de open ruimte? Hoe bereiden we ons voor op de klimaatverandering? En hoe geven we alle functies die onze ruimte delen, zoals landbouw en natuur, wonen en bedrijvigheid, mobiliteit en publiek domein, de plaats die ze verdienen?

Plan voor de volgende 20 jaar

Het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte zal de krachtlijnen uitzetten voor de volgende 20 jaar. De opmaak ervan is een intensief proces met voorbereidend onderzoek en overleg met alle betrokkenen.

Ook als inwoner heb je een belangrijke stem in dit overleg. Je krijgt de kans om het Beleidsplan Ruimte te voeden en te becommentariëren. Omdat we vandaag geen grote groepen kunnen samenbrengen, wordt een gepland 'dorpsdebat' uitgesteld tot na de zomer en zoeken we alternatieven.

Een open vraag: waar zullen we wonen?

Stel: om de bevolkingsgroei en de gezinsverdunning op te vangen, heeft onze gemeente tegen 2035 zo’n 500 bijkomende woningen nodig. Waar moeten die woningen volgens jou bij voorkeur komen, en waarom?

Stuur je antwoord naar GBR@zwijndrecht.be, met vermelding van je leeftijd, gezinssituatie en woonplaats. Je gegevens worden niet met anderen gedeeld. Een selectie van de ingezonden antwoorden verschijnt in het volgend infoblad.

Gepubliceerd op vrijdag 5 juni 2020 10.01 u.
alert-box-close-text

Gemeentehuis op afspraak en met mondmasker

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor onze standaard dienstverlening, maar wel enkel op afspraak.
 
Draag een mondmasker in het gemeentehuis!

Maak je afspraak via 0800 99 604 of via deze website.
Er gelden voorzorgsmaatregelen op het gemeentehuis. Lees ze hier.
 

Meer info over het coronavirus: