30/03 - Beslissingen rond procedure voor omgevingsvergunningen tijdens coronacrisis

In verband met de coronamaatregelen neemt de Vlaamse Regering volgende beslissingen met betrekking tot de procedure voor omgevingsvergunningen:

  • Openbare onderzoeken worden opgeschort en hernomen na 24 april 2020.
  • Periode van beroep wordt 30 dagen verlengd. Indien je wil starten met je omgevingsvergunning moet je 65 dagen wachten.
  • Beslissingstermijnen van reeds ingediende dossiers worden verlengd.
  • Het is nog steeds mogelijk om aanvragen van omgevingsvergunningen in te dienen via het omgevingsloket. (www.omgevingsloket.be)

Voor vragen kun je terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieudienst (ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.bemilieu@zwijndrecht.be of 0800 99 604)

Inzage van lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van omgevingsvergunningen kunnen worden hervat na 24 april 2020. Hiervoor kun je een afspraak maken via de website .

De Vlaamse Regering biedt ook nog een aparte procedure voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Indien jouw organisatie/bedrijf hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met de milieudienst (milieu@zwijndrecht.be of 0800 99 604).

Meer info over de wijzigingen vind je op de pagina van Departement Omgeving: https://omgeving.vlaanderen.be/