Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: Beversebaan 65

Referentie gemeente SV2017/0184
Referentie omgevingsloket DBA_2017051073
Project verbouwen van een gezinswoning - gevelwijziging
Adres van de werken Beversebaan 65 te Zwijndrecht
Kadasternummer 1e afdeling, sectie A, perceel 299T2

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer Mohamed Marzouga, met als adres Herderstraat 8 te 2060 Antwerpen werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20 maart 2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt. De gemeente voert de aanplakking. Deze gaat in op 29 maart 2018 en eindigt op 27 april 2018.
De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, nl. 29 maart 2018 invullen door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.