Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: Beversebaan 62

Referentie gemeente SV2017/0203
Referentie omgevingsloket DBA_2017058812
Project van goethem - de cock
Adres van de werken Beversebaan 62 te Zwijndrecht
Kadasternummer 1e afdeling, sectie A, perceel 326M

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer Jan Van Goethem, met als adres Beversebaan 62 te 2070 Zwijndrecht werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24 april 2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt. De gemeente voert de aanplakking. Deze gaat in op 03/05/2018 en eindigt op 02/06/2018,
De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, nl. 03/05/2018 invullen door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.