Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: Constant Van Goeystraat 58

Referentie gemeente SV2017/0132
Referentie omgevingsloket DBA_2017035790
Project het verbouwen van een ééngezinswoning
Adres van de werken Constant Van Goeystraat 58 te Zwijndrecht
Kadasternummer 1e afdeling, sectie B, perceel 858K4

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer Koen Bettens, met als adres Constant Van Goeystraat 58 te 2070 Zwijndrecht werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 21 november 2017 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt. De gemeente voert de aanplakking. Deze gaat in op 30 november 2017 en eindigt op 29 december 2017.

De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, nl. 30 november 2017 door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

 

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.