Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: Heirbaan 159

Referentie gemeente SV2017/0205
Referentie omgevingsloket DBA_2017061323
Project verbouwen gelijkvloerse kantoorruimte/magazijn tot 2 appartementen en 3 garages
Adres van de werken Heirbaan 159 te Zwijndrecht
Kadasternummer 2e afdeling, sectie A, perceel 144P5

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van Lenaerts Ronny en Van Landeghem Margo, met als adres Alfons Van Puymbroecklaan 33 te 9120 Beveren werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27 maart 2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt. De gemeente voert de aanplakking uit. Deze gaat in op 5 april 2018 en eindigt op 5 mei 2018.
De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, nl. Startdatum invullen door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.