Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: Koning Albertstraat 107

Referentie gemeente SV2017/0214
Referentie omgevingsloket DBA_2017041291
Project bouwen van 2 eengezinswoningen
Adres van de werken Koning Albertstraat 107 lot 1-2 te Zwijndrecht
Kadasternummer 2e afdeling, sectie A, perceel 587A3, 587Z2

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van Beckers Constructief, met als adres Doggenhoutstraat 11 te 2520 Ranst werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VANĀ 17 april 2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt. De gemeente voert de aanplakking. Deze gaat in op 26 april 2018 en eindigt op 25 mei 2018.
De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, nl. 26 april 2018 door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.