Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: Kruibeeksesteenweg 42

Referentie gemeente SV2017/0200
Referentie omgevingsloket DBA_2017058787
Project functiewijziging van een handelshuis naar een eengezinswoning
Adres van de werken Kruibeeksesteenweg 42 te Zwijndrecht
Kadasternummer 2e afdeling, sectie A, perceel 64F2

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van Cocon, met als adres Boerenstraat 114 te 9150 Kruibeke werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24 april 2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt. De gemeente voert de aanplakking. Deze gaat in op 03/05/2018 en eindigt op 02/06/2018.
De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, nl.03/05/2018 invullen door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.