Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: Laarstraat 116

Referentie gemeente SV2017/0199
Referentie omgevingsloket DBA_2017059082
Project Slopen van een bestaande aanbouw en uitbreiding van een ééngezinswoning
Adres van de werken Laarstraat 116 te Zwijndrecht
Kadasternummer 1e afdeling, sectie B, perceel 708A5, 708Z4

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van Vleugels - Debrouwere, met als adres Laarstraat 116 te 2070 Zwijndrecht werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 6 maart 2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.

De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt. De gemeente voert de aanplakking. Deze gaat in op 15/03/2018 en eindigt op 13/04/2018.
De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, nl. 15/03/2018 door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.