Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: Molenstraat 32

Referentie gemeente SV2017/0163
Referentie omgevingsloket DBA_2017045830
Project jeroen hoffmann en sofie meyvis
Adres van de werken Molenstraat 32 te Zwijndrecht
Kadasternummer 1e afdeling, sectie A, perceel 683S

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van mevrouw Sofie Meyvis, met als adres August Vermeylenlaan 15 te 2050 Antwerpen werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27 december 2017 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt. De gemeente voert de aanplakking. Deze gaat in op 04/01/2018 en eindigt op 02/02/2018.
De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, 04/01/2018 door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

 

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.