Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: Torenstraat 41

Referentie gemeente SV2017/0210
Referentie omgevingsloket DBA_2017061434
Project nieuwbouw ééngezinswoning, gesloten bebouwing
Adres van de werken Torenstraat 41 te Zwijndrecht
Kadasternummer 1e afdeling, sectie B, perceel 1022T3

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer maarten Ryckaert, met als adres Lavendelstraat 10 te 9120 Beveren werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20 maart 2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt. De gemeente voert de aanplakking. Deze gaat in op 29/03/2018 en eindigt op 27/04/2018 in.
De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, nl. 29/03/2018 invullen door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.