Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: Torenstraat 7

Referentie gemeente SV2017/0204
Referentie omgevingsloket DBA_2017061755
Project bouwen van een gesloten ééngezinswoning
Adres van de werken Torenstraat 7 te Zwijndrecht
Kadasternummer 1e afdeling, sectie B, perceel 1022C4

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer Michael Limpens, met als adres Turnhoutsebaan_BO 459 bus 43 te 2140 Antwerpen werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20 februari 2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt. De gemeente voert de aanplakking. Deze gaat in op 01/03/2018 en eindigt op 30/03/2018
De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, nl. 01/03/2018 invullen door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.