Besluit ter bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning: Torenstraat 9

Referentie gemeente SV2017/0186
Referentie omgevingsloket DBA_2017052498
Project agrawal bishnu
Adres van de werken Torenstraat 9 te Zwijndrecht
Kadasternummer 1e afdeling, sectie B, perceel 1022D4

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer Bishnu Agrawal, met als adres Galgenweellaan 54 te 2050 Antwerpen werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20 februari 2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.
De bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangeplakt. De gemeente voert de aanplakking. Deze gaat in op 01/03/2018 en eindigt op 30/03/2018 in.
De aanvrager is ertoe verplicht de startdatum van de aanplakking, 01/03/2018 door te geven via het omgevingsloket.

De na te leven voorwaarden bij de vergunning zijn na te lezen in het vergunningsdocument.

Beroepsmogelijkheden:

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.