Bestuurlijk handhavingsreglement

De gemeente moet waken over de openbare orde zoals de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en gebouwen. Hiervoor is een politiereglement vastgesteld. Overtredingen kunnen worden gestraft met administratieve sancties (GAS-boetes).

Door wijziging van de GAS-wetgeving werd het politiereglement door de gemeenteraad op 25 juni 2015 omgevormd tot het bestuurlijk handhavingsreglement. Dit trad in werking op 1 augustus 2015. 

Het bestuurlijk handhavingsreglement en de protocolakkoorden die werden afgesloten met het parket zijn hier raadpleegbaar.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 25 juni 2015

datum van bekendmaking: 2 juli 2015