Bestuursakkoord: participatief bouwen aan een leefbaar Zwijndrecht

Het is nu twee jaar geleden dat we naar de stembus trokken om een nieuwe bestuursploeg te kiezen. Het bestuur noteerde zijn ambitieuze plannen in het beheersakkoord. Welke plannen zijn daarvan al verwezenlijkt? En wat ligt er nog op de plank?

Een van de gemaakte beloftes luidde als volgt: ‘meer transparantie brengen in de uitvoering van het beheersakkoord’. We hadden dit graag gebracht op een infovergadering in OC ’t Waaigat. Maar omdat dit niet mogelijk is door corona, infomeren we je hierover 4 maanden lang in het Infomagazine. Elke maand vind je op deze pagina ook een volledige toelichting van het thema dat in het infomagazine staat.

Er zijn vier thema's in het bestuursakkoord

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).