Bewoners, eigenaars en ondernemers stemmen op hun favoriete nieuwe straatnaam in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 

Bewoners, ondernemers en erf- of pandeigenaars kunnen tot en met 18 augustus stemmen op hun favoriete nieuwe naam voor hun straat. Ze krijgen hiervoor vanaf 4 juli een brief in de brievenbus en kunnen kiezen uit 2 of 3 voorstellen. 

De voorstellen komen van de betrokkenen zelf of van de Cultuurraad die alle nieuwe namen grondig heeft bekeken. 

Niet voor iedereen

Alleen wie in een betrokken straat woont of er een onderneming of eigendom heeft, kan stemmen. Dat gebeurt via een online platform per straat. Bewoners die 16 jaar zijn of ouder, krijgen toegang via hun rijsregisternummer. Ondernemers en eigenaars geraken binnen met een unieke code die ze in hun persoonlijke brief vinden. Stemmen kan nog tot en met zondag 18 augustus. 

Definitieve goedkeuring 

De namen met het grootste aantal stemmen gaan per gemeente naar de gemeenteraad. Dat staat in Kruibeke en Zwijndrecht in september op de planning, in Beveren in oktober. Na de definitieve goedkeuring van de gemeenteraad liggen de nieuwe straatnamen vast. Op 31 december 2024 verschijnen de nieuwe straatnaambordjes en een dag later zijn de straatnaamwijzigingen een feit. 

Adreswijziging 

Iedereen wiens straat van naam verandert, krijgt tijdig nog de nodige informatie over wat er precies moet gebeuren voor een adreswijziging. Omdat er al heel wat automatisch verloopt, zal de impact eerder beperkt zijn. 

Hulp- en veiligheidsdiensten 

De nieuwe straatnamen zijn nodig om verwarring te vermijden en vooral om de ‘vindbaarheid’ van adressen voor gps en hulp- en veiligheidsdiensten te garanderen. Want wanneer Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht op 1 januari 2025 start als één gemeente, zouden er maar liefst 152 straten zijn met een dezelfde of een gelijkluidende naam. 

Meer over nieuwe straatnamen

Gepubliceerd op dinsdag 2 juli 2024 9.35 u.