Bezoek het Vlinderpark

Het Vlinderpark is een nieuw stukje groen tussen de Leo Metsstraat en de Lucienne Herman-Michielsensstraat. Het ontwerp en inrichting van het park gebeurde door onze groendienst.

Naam

Na een bevraging bij de omwonenden en de cultuurraad kreeg dit park de naam ‘Vlinderpark’. In de werken van schrijver Leo Mets, naar wie de aanliggende straat is vernoemd, komt de vlinder regelmatig aan bod. Tijdens de inhuldiging mochten de aanwezigen symbolisch de laatste vlinderstruiken aanplanten.

Meer groene ruimte

De gemeenteraad engageerde zich in 2010 al om na stopzetting van de bedrijfsactiviteit hier een parkzone te voorzien. 

Er kwam een ruimte van ongeveer 3000 m² vrij die nu is ingericht als park. Het is één van de beleidsdoelstellingen van het bestuur om meer groene ruimte te creëren.

Gepubliceerd op donderdag 28 juli 2022 10.53 u.