Wees spaarzaam met water

Sinds 4 juni is het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen onze provincie uitgebreid. Op dit moment is dit niet van toepassing op onze gemeente. Wees uiteraard wel zeer spaarzaam met water, het is een kostbaar en schaars goed geworden.

Door de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een uitbreiding van het captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen in. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

Op 8 mei 2020 stelde gouverneur Cathy Berx al een captatieverbod in voor 10 ecologisch kwetsbare waterlopen. Op 21 mei 2020 werd dit captatieverbod een eerste keer uitgebreid.

Waterpeil verder gedaald

Uit peilmetingen, uitgevoerd door provinciale terreincontroleurs en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM), blijkt dat de waterpeilen de afgelopen 2 weken verder daalden. Bij de uitbreiding van het captatieverbod van 4 juni werden ook minder kwetsbare waterlopen toegevoegd aan het captatieverbod omdat ook daar het drempelpeil is overschreden.

Meer info

Klik door naar de site van provincie Antwerpen

Gepubliceerd op vrijdag 5 juni 2020 12.08 u.