Bijsturing kmo-portefeuille: meer aandacht voor beleidsprioriteiten en kwaliteit

De Vlaamse Regering hervormt de kmo-portefeuille. Dit door toespitsing op toekomstgerichte thema’s en het versterken van controle op de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening.
Gepubliceerd op dinsdag 8 november 2022 11.09 u.