Bijzonder comité sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over individuele dossiers in het kader van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Dit comité adviseert de gemeente ook over deze thema's.

Wanneer het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over individuele dossiers doet het dit onpartijdig en met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager. Vooraf wordt een sociaal verslag opgemaakt dat als basis dient voor de beslissing.