Bijzonder comité sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over individuele dossiers in het kader van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Dit comité adviseert de gemeente ook over deze thema's.

Wanneer het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over individuele dossiers doet het dit onpartijdig en met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager. Vooraf wordt een sociaal verslag opgemaakt dat als basis dient voor de beslissing.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).