Bijzonder comité sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over individuele dossiers in het kader van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Dit comité adviseert de gemeente ook over deze thema's.

Wanneer het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over individuele dossiers doet het dit onpartijdig en met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager. Vooraf wordt een sociaal verslag opgemaakt dat als basis dient voor de beslissing.

alert-box-close-text

Gemeentehuis op afspraak en met mondmasker

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor onze standaard dienstverlening, maar wel enkel op afspraak.
 
Draag een mondmasker in het gemeentehuis!

Maak je afspraak via 0800 99 604 of via deze website.
Er gelden voorzorgsmaatregelen op het gemeentehuis. Lees ze hier.
 

Meer info over het coronavirus: