Project Binnenplein

Het bestuur wil het gebied rond het gemeentehuis en het sportcentrum aantrekkelijker maken met meer vrije ruimte voor voetgangers en fietsers, sport- en speelterreinen, een groene ruimte en een woonzone.

Tentoonstelling en online enquête

Het eerste schetsontwerp is klaar. De publieke bevraging hierover is afgelopen.

De plannen voor een nieuw Binnenplein rond het gemeentehuis krijgen stilaan vorm. Tijdens een eerste digitaal inspraakmoment net voor de zomer, legden we al een aantal krachtlijnen voor. Dankzij jouw input tijdens dat participatiemoment hebben we een eerste schetsontwerp kunnen maken. 

De publieke bevraging over dat ontwerp liep tot en met 28 februari 2021. Hieraan hebben 262 inwoners deelgenomen. Je kunt de schetsen en plannen uit deze bevraging nog herbekijken in de bijlages onderaan.

Een ontwerp dankzij jouw input

Inspraaktraject in 2015 - 2016

Welke ideeën heb jij voor een nieuw Binnenplein? Om die vraag te beantwoorden organiseerde het gemeentebestuur al in 2015 - 2016 een inspraaktraject. Op basis daarvan is een vlekkenplan opgemaakt voor het verdere ontwerp.

Eerste participatiemoment: een tentoonstelling en enquête in 2020

We organiseerden een participatietentoonstelling van 22 tot 26 juni 2020 in sportcentrum Den Draver. Daar kon iedereen het vlekkenplan bekijken en aan de hand van concrete voorstellen zijn mening geven over hoe het ontwerp van dat plan er moet uitzien. 

Tegelijkertijd liep er een online enquête. Gespekt met illustraties en filmpjes kon de geïnteresseerde inwoners van 22 juni tot 3 juli 2020 hun idee geven over het toekomstige Binnenplein. Ze konden zich uitspreken over de parkinrichting, klimaatrobuustheid, toegankelijkheid, ruimte voor spel en ontmoeting en de gewenste bebouwingsvorm voor een vast te leggen woonreservegebied.

De posters die te zien waren op de tentoonstelling en de filmpjes uit de enquête van juni 2020 kun je herbekijken via de bijlages hieronder.

Toekomst van het Binnenplein: Een stand van zaken

Het masterplan voor het Binnenplein is klaar en werd tijdens de gemeenteraad van juni goedgekeurd. Hiermee bereiken we een mijlpaal in het ontwerp- en participatietraject dat van start ging in 2017. In samenwerking met die ontwerpers ( Studiebureau Brut- Atelier Arne Deruyter) zijn we erin geslaagd de wensen en bezorgdheden van het bestuur en de bewoners zorgvuldig in te passen in een duurzaam landschapsplan. Er komt een landschapspark met speel en ontmoetingsplekken, een nieuw skatepark en het Binnenplein wordt toegankelijker voor fietsers en voetgangers vanuit verschillende toegangspoorten. Lees hier meer over deze plannen.