Project Binnenplein

Het bestuur wil het gebied rond het gemeentehuis en het sportcentrum aantrekkelijker maken met meer vrije ruimte voor voetgangers en fietsers, sport- en speelterreinen, een groene ruimte en een woonzone.

Tentoonstelling en online enquête

Welke ideeën heb jij voor een nieuw Binnenplein?

Om die vraag te beantwoorden organiseerde het gemeentebestuur al in 2015 - 2016 een inspraaktraject. Op basis daarvan is een vlekkenplan opgemaakt voor het verdere ontwerp.

We organiseerden een participatietentoonstelling van 22 tot 26 juni 2020 in sportcentrum Den Draver. Daar kon iedereen het vlekkenplan bekijken en aan de hand van concrete voorstellen zijn mening geven over hoe het ontwerp van dat plan er moet uitzien. 

Tegelijkertijd liep er een online enquête. Gespekt met illustraties en filmpjes kon de geïnteresseerde inwoners van 22 juni tot 3 juli 2020 hun idee geven over het toekomstige Binnenplein. Ze konden zich uitspreken over de parkinrichting, klimaatrobuustheid, toegankelijkheid, ruimte voor spel en ontmoeting en de gewenste bebouwingsvorm voor een vast te leggen woonreservegebied.

Geef je mening over het ontwerp!

Met die resultaten ging het studiebureau aan de slag om het ontwerp op te maken. Dat eerste schetsontwerp stellen we hier aan u voor van maandag 8 februari tot vrijdag 26 februari. Binnenkort zal je hier kunnen doorklikken om je mening daarover te geven!

De posters die te zien waren op de tentoonstelling en de filmpjes uit de enquête van juni 2020 kun je herbekijken via de bijlages hieronder.