Project Binnenplein

Het bestuur wil het gebied rond het gemeentehuis en het sportcentrum aantrekkelijker maken met meer vrije ruimte voor voetgangers en fietsers, sport- en speelterreinen, een groene ruimte en een woonzone.

Tentoonstelling en online enquête

Welke ideeën heb jij voor een nieuw Binnenplein?

Om die vraag te beantwoorden organiseerde het gemeentebestuur al in 2015 - 2016 een inspraaktraject. Op basis daarvan is een vlekkenplan opgemaakt voor het verdere ontwerp.

We organiseerden een participatietentoonstelling van 22 tot 26 juni 2020 in sportcentrum Den Draver. Daar kon iedereen het vlekkenplan bekijken en aan de hand van concrete voorstellen zijn mening geven over hoe het ontwerp van dat plan er moet uitzien. 

Tegelijkertijd liep er een online enquête. Gespekt met illustraties en filmpjes kon de deelnemer van 22 juni tot 3 juli 2020 zijn idee geven over het toekomstige Binnenplein. Met die resultaten gaat het studiebureau aan de slag om het ontwerp op te maken.

Inhoud tentoonstelling en enquête

De posters die te zien waren op de tentoonstelling en de filmpjes uit de enquête kun je herbekijken via de bijlages hieronder.