Project Binnenplein

Het bestuur wil het gebied rond het gemeentehuis en het sportcentrum aantrekkelijker maken met meer vrije ruimte voor voetgangers en fietsers, sport- en speelterreinen, een groene ruimte en een woonzone.

Tentoonstelling en online enquête

Het eerste schetsontwerp is klaar. De publieke bevraging hierover is afgelopen.

De plannen voor een nieuw Binnenplein rond het gemeentehuis krijgen stilaan vorm. Tijdens een eerste digitaal inspraakmoment net voor de zomer, legden we al een aantal krachtlijnen voor. Dankzij jouw input tijdens dat participatiemoment hebben we een eerste schetsontwerp kunnen maken. 

De publieke bevraging over dat ontwerp liep tot en met 28 februari 2021. Hieraan hebben 262 inwoners deelgenomen. Je kunt de schetsen en plannen uit deze bevraging nog herbekijken in de bijlages onderaan.

Een ontwerp dankzij jouw input

Inspraaktraject in 2015 - 2016

Welke ideeën heb jij voor een nieuw Binnenplein? Om die vraag te beantwoorden organiseerde het gemeentebestuur al in 2015 - 2016 een inspraaktraject. Op basis daarvan is een vlekkenplan opgemaakt voor het verdere ontwerp.

Eerste participatiemoment: een tentoonstelling en enquête in 2020

We organiseerden een participatietentoonstelling van 22 tot 26 juni 2020 in sportcentrum Den Draver. Daar kon iedereen het vlekkenplan bekijken en aan de hand van concrete voorstellen zijn mening geven over hoe het ontwerp van dat plan er moet uitzien. 

Tegelijkertijd liep er een online enquête. Gespekt met illustraties en filmpjes kon de geïnteresseerde inwoners van 22 juni tot 3 juli 2020 hun idee geven over het toekomstige Binnenplein. Ze konden zich uitspreken over de parkinrichting, klimaatrobuustheid, toegankelijkheid, ruimte voor spel en ontmoeting en de gewenste bebouwingsvorm voor een vast te leggen woonreservegebied.

De posters die te zien waren op de tentoonstelling en de filmpjes uit de enquête van juni 2020 kun je herbekijken via de bijlages hieronder.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).