Bodemsaneringsproject 3M voor woon- en recreatiegebieden zone 1B en 2

Bodemsaneringsdeskundige ERM heeft in opdracht van 3M Belgium een gefaseerd bodemsaneringsproject opgesteld voor het woongebied en de recreatieve gebieden in Zwijndrecht en Beveren.

Het gaat om de percelen met woonfunctie en recreatieve gebieden binnen rode contour. Zone 1A, afgebakend door de Neerstraat, de Polderstraat en de Molenstraat, kent een afzonderlijk project.

Bodemsaneringsproject

De OVAM heeft het bodemsaneringsproject volledig en ontvankelijk verklaard. De voorziene sanering bestaat uit een leeflaagsanering van de zones die bestemd zijn voor een moestuin of kippenren. De eigenaars en bewoners van de bij benadering 3 000 percelen waarop dit bodemsaneringsproject betrekking heeft, worden door de OVAM via brief op de hoogte gebracht.

Wie een moestuin of kippenren heeft of in de toekomst een moestuin wil, zal zich kunnen aanmelden. Hiervoor zal 3M een procedure uitstippelen.

Het gebruiksadvies om geen kippen te kweken zal ook na de sanering blijven bestaan. PFAS zijn namelijk zeer wijd verbreid, en ook bij lage concentraties in het milieu stapelen ze zich op in kippeneieren. Dat is overal in Vlaanderen het geval. Een gesaneerde kippenren kan daarom beter als moestuin gebruikt worden.

Infomarkt

Op woensdag 29 mei 2024 organiseert 3M een infomarkt om het gefaseerd bodemsaneringsproject toe te lichten aan de omwonenden. Deze infomarkt gaat door in de refter van Basisschool Het Laar, Laarstraat 10. Je kunt de infomarkt doorlopend bezoeken van 15 tot 20 u.

Openbaar onderzoek

In tussentijd start het openbaar onderzoek voor het bodemsaneringsproject, dat 30 kalenderdagen zal duren, van 23 mei tot en met 21 juni 2024.

De documenten van dit bodemsaneringsproject vind je hier. De niet-technische samenvatting (“Deel 2”) telt 19 pagina’s en is vlot leesbaar voor iedereen.

Onder 'bijlagen' vind je het persbericht van de Ovam.

Gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2024 13.50 u.