Bodemsaneringsproject voor subzone 1A in openbaar onderzoek – gewijzigde timing voor subzone 1B

Op 29 juli 2022 heeft 3M het bodemsaneringsproject ingediend voor een deel van de ‘rode zone voor bodemsanering’ nl. subzone 1A. Ovam heeft intussen de timing voor de oranje subzone 1B aangepast: voor deze zone moet 3 M een bodemsaneringsproject indienen tegen 31 december 2022 en niet tegen 1 juli.

Openbaar onderzoek Subzone 1A (rode zone)

3M heeft op 29 juli 2022 het bodemsaneringsproject ingediend voor een deel van de ‘rode zone voor bodemsanering’ nl. subzone 1A. Subzone 1A ligt tussen de E34, de Polderstraat in het oosten en het zuiden en de beide zijden van Molenstraat in het westen. De huizen die liggen in de Neerstraat 50, 67 en 69 zijn ook in deze subzone opgenomen. De eigenaars en bewoners binnen deze zone hebben een brief ontvangen van OVAM, met de vermelding waar zij het bodemsaneringsproject kunnen inkijken, en hoe ze opmerkingen, suggesties of bezwaren kunnen indienen.

Timing Subzone 1B (oranje zone)

De eigenaars en bewoners van de subzone 1B – dit is de oranje zone op de kaart – hadden naar aanleiding van het beschrijvend bodemonderzoek in april 2022 een brief van de Ovam ontvangen, waarin vermeld stond dat 3M tegen 1 juli een bodemsaneringsproject moest indienen.

Intussen heeft de OVAM de timing voor de oranje subzone 1B aangepast: voor deze zone moet 3M een saneringsproject indienen tegen 31 december 2022.

De Ovam had de eigenaars van subzone 1B niet afzonderlijk op de hoogte gebracht van deze gewijzigde timing.

Gele zone 2

Ook het bodemsaneringsproject voor de gele zone 2 wordt verwacht tegen 31 december 2022.De gemeente blijft zich inzetten om er een kwaliteitsvolle sanering van te maken, waarbij tuinen en open ruimtes degelijk worden gerestaureerd. Ze zal hiervoor een gepast advies formuleren naar de Ovam toe.

Gepubliceerd op vrijdag 19 augustus 2022 10.10 u.