Boodschappen aan huis via sociale kruidenier

De gemeente is gestart met het proefproject ‘boodschappen aan huis’. Dat moet het voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen gemakkelijker maken om hun boodschappen te doen.

De cliënt gaat zelfstandig en op vaste dagen winkelen bij de sociale kruidenier en krijgt zijn boodschappen de volgende dag thuis geleverd. Voor dit project werkt Zwijndrecht nauw samen met B-asiel vzw, Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw en de Wijkwerken Waas.

De sociale dienst van het OCMW verwijst mensen die onvoldoende financiële middelen hebben om eten en drinken te kopen, sowieso al door naar de sociale kruidenier (B-asiel vzw) in het Pareinpark te Beveren.

“Maar we merken dat sommige mensen toch moeilijk of niet bij de sociale kruidenier geraken", zegt schepen voor armoedebestrijding Veerle Beernaert. "Hier kunnen verschillende redenen voor zijn zoals een gebrek aan netwerk, slechte gezondheid, moeilijke gezinssituatie, de grote wandelafstand tot aan de bushalte met de boodschappen en het beperkt openbaar vervoer. Met het leveren van boodschappen aan huis komen de mensen zelf winkelen bij de sociale kruidenier en moeten ze niet meer wakker liggen van het vervoer. Dit past volledig in onze visie om zoveel mogelijk drempels weg te werken en armoede structureel aan te pakken, want armoedebestrijding ligt me nauw aan het hart.”

Daarom start vanaf 3 maart het pilootproject ‘boodschappen aan huis’. Hiervoor bundelt de gemeente haar krachten met B-asiel en de Dienst Gezinszorg De Regenboog vzw. De maatschappelijke kwetsbaarheid aanpakken staat nu eenmaal centraal in het bestuursakkoord van Zwijndrecht.

Boodschappen aan huis geleverd

In samenwerking met de maatschappelijk werkers van het OCMW zijn er 15 cliënten geselecteerd voor dit proefproject. De cliënten gaan op eigen kracht en op vaste dagen winkelen bij de sociale kruidenier zodat ze zelf kunnen kiezen wat ze kopen.

De sociale kruidenier houdt deze boodschappen bij en de volgende dag worden ze aan huis geleverd. Zo proberen we de dienstverlening van de sociale kruidenier voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen toch mogelijk te maken.

Stevig partnerschap

B-asiel vzw stelt zijn bestelwagen en de nodige koelmaterialen ter beschikking om de boodschappen op een voedselveilige manier te bewaren en te transporteren. De chauffeur van de dienst voor Gezinszorg De Regenboog levert de boodschappen vervolgens bij de cliënten thuis. Wijkwerken Waas zet een wijkwerker van de VDAB in om de chauffeur te ondersteunen.

“Door dit project krijgen wijkwerkers die al langdurig werkloos zijn terug werkervaring”, verklaart schepen Veerle Beernaert. “Ons bestuur vindt het cruciaal om alle hefbomen die er bestaan in te zetten om de grote afstand die mensen hebben tot de arbeidsmarkt te verkleinen.”

Pilootproject voor een jaar

Dit pilootproject start nu voor één jaar. Na een positieve eindevaluatie bekijken de partners of ze het aanbod kunnen uitbreiden naar extra dagen en naar alle cliënten die deze dienstverlening kunnen gebruiken.

Gepubliceerd op vrijdag 6 maart 2020 11.51 u.