Brandweer Zone Antwerpen: begrotingswijziging 2020

Brandweer Zone Antwerpen Noorderlaan 69 – 2030 Antwerpen

BEGROTINGSWIJZIGING 1 - 2020

Ingevolge artikel 90 van de wet betreffende civiele veiligheid

Het college van Brandweer Zone Antwerpen maakt bekend dat de begrotingswijziging 1 van 2020 werd vastgesteld door de zoneraad in zitting van 18 mei 2020. Vanaf 19 mei 2020 tot en met 28 mei 2020 kan u deze begrotingswijziging 1 - 2020 inkijken.

Gezien de huidige situatie ten gevolge van het coronavirus ligt er geen exemplaar ter inzage op de maatschappelijke zetel, noch bij de gemeentehuizen. Indien u inzage wenst in het document, kan u een verzoek indienen per mail op het volgende adres: bijzonder.rekenplichtige@bza.be U ontvangt dan per kerende een exemplaar van het document ter inzage.

Antwerpen, 18 mei 2020

Namens het college van de Brandweer Zone Antwerpen

De voorzitter van het college

Bart De Wever

Dit werd bekendgemaakt op de website op 19 mei 2020

Orgaan van goedkeuring: zoneraad

Datum van goedkeuring: 18 mei 2020