Brieven voortaan elektronisch ondertekend

Als je een brief krijgt van de gemeente dan zie je daar sinds kort de vermelding 'elektronisch ondertekend' op staan. Voortaan ondertekenen de algemeen directeur en de burgemeester met hun E-ID. Deze handtekening is net zo rechtsgeldig als de vroegere schriftelijke handtekening.

Hoe ziet dat er nu uit?

Wanneer je een brief, factuur of officieel document van de gemeente ontvangt, staat daar geen handtekening met pen meer. Onderaan op het document staat de vermelding van de ondertekening met een code.

Wanneer je een digitaal getekend document ontvangt, kun je nakijken of de brief echt is op www.verifieer.be met de geldigheidscode die je ernaast vindt.

Waarom?

Digitaal handtekenen zorgt ervoor dat er heel wat tijd gewonnen wordt tussen de opmaak van een document en de datum waarop het bij jou terechtkomt. Via deze weg versnellen de gemeentediensten de communicatie naar jou toe.

Meer info

0800 99 604 - info@zwijndrecht.be

Gepubliceerd op woensdag 12 juni 2019 10.46 u.