B:Toelagereglement ter ondersteuning van de mantelzorger

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 23 december 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd: Toelagereglement ter ondersteuning van de mantelzorger.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 28 december 2021 en ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken