Burenbemiddeling

Heb je een conflict met je buur? Botst jouw mening met die van je buurman of -vrouw? In plaats van naar de politie of vredegerecht te stappen, kun je beroep doen op burenbemiddelaars.

Iedereen die in Zwijndrecht woont kan beroep doen op deze gratis dienstverlening. Hoe gaat die in zijn werk?

De coördinator onderzoekt

Eerst en vooral neem je contact op met de coördinator burenbemiddeling. Die onderzoekt of je probleem in aanmerking komt voor bemiddeling.

Conflicten kunnen gaan over lawaaioverlast , huisdieren , huishoudelijk of tuinafval, geluidshinder, pesterijen, overhangende beplantingen,….Toch zijn er ook problematieken die niet opgelost kunnen worden door burenbemiddeling zoals fysiek geweld , misdrijven of verslavingsproblematiek.

Luisteren naar beide partijen

Wanneer je in aanmerking komt voor bemiddeling zoekt de coördinator twee burenbemiddelaars die contact met je opnemen.

De twee bemiddelaars komen in eerste instantie naar jouw verhaal luisteren. De informatie die jij geeft is volledig vertrouwelijk. Zij tonen begrip voor jouw verhaal en nemen een neutrale houding aan. Vervolgens leggen de twee bemiddelaars contact met je buur. Er zal ook begrip zijn voor het verhaal van jouw buur. Als beide buren akkoord zijn, wordt er een bemiddelingsgesprek gepland.

Bemiddelingsgesprek

Bij dit gesprek zijn zowel de buren als de burenbemiddelaars aanwezig. Dit gesprek vindt plaats op een neutrale locatie in Burcht of Zwijndrecht en niet bij iemand thuis. Het doel van dit gesprek is proberen een oplossing te zoeken voor het conflict en een manier te vinden om de situatie voor beiden terug leefbaar en aangenaam te maken.

 

Meer info