02/04 - Burgemeesterbesluit: eerstvolgende vergaderingen van gemeenteraadscommissies, gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn in besloten zitting

De gemeente Zwijndrecht nam al diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In het kader van deze maatregelen is er gisteren een burgemeesterbesluit goedgekeurd in verband met de eerstvolgende openbare gemeentelijke vergaderingen.

Gezien de ernstige situatie besluit de burgemeester om de eerstvolgende vergaderingen van gemeenteraadscommissies, gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn in besloten zitting te laten plaatsvinden. Concreet betekent dit dat er geen publiek zal worden toegelaten.

Dit besluit gaat onmiddellijk in en wordt opgelegd tot de federale maatregelen opgeheven worden.

De zittingen zullen, waar mogelijk, digitaal verlopen.

Bij noodzakelijke aanwezigheid van 2 of meer personen in eenzelfde ruimte, dient de afstand van minstens 1,5 meter van elkaar gerespecteerd te worden in het kader van de social distancing.

Je kunt het volledige burgemeesterbesluit lezen in bijlage.