02/04 - Burgemeesterbesluit: eerstvolgende vergaderingen van gemeenteraadscommissies, gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn in besloten zitting

De gemeente Zwijndrecht nam al diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In het kader van deze maatregelen is er gisteren een burgemeesterbesluit goedgekeurd in verband met de eerstvolgende openbare gemeentelijke vergaderingen.

Gezien de ernstige situatie besluit de burgemeester om de eerstvolgende vergaderingen van gemeenteraadscommissies, gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn in besloten zitting te laten plaatsvinden. Concreet betekent dit dat er geen publiek zal worden toegelaten.

Dit besluit gaat onmiddellijk in en wordt opgelegd tot de federale maatregelen opgeheven worden.

De zittingen zullen, waar mogelijk, digitaal verlopen.

Bij noodzakelijke aanwezigheid van 2 of meer personen in eenzelfde ruimte, dient de afstand van minstens 1,5 meter van elkaar gerespecteerd te worden in het kader van de social distancing.

Je kunt het volledige burgemeesterbesluit lezen in bijlage.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).