Captatieverbod opgeheven

Het politiebesluit van de gouverneur van 18 november 2020 betreffende het verbod op captatie uit alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden zoals opgenomen in de bijlage van het besluit (van 18 november 2020), wordt opgeheven. Meer info zie bijlage.
Gepubliceerd op vrijdag 18 december 2020 14.25 u.